U bevindt zich in > Onthaal > Onze opdrachten > Verzoeningsprocedure

Verzoeningsprocedure

Overeenkomstig artikel 43bis §3 2° en 3° van de wet van 21 maart 1991, is de Ombudsman belast met

  • te bemiddelen om een minnelijke schikking te vergemakkelijken voor geschillen tussen de telecommunicatie-ondernemingen en de eindgebruikers ;
  • een aanbeveling te richten tot de telecommunicatie-onderneming indien geen minnelijke schikking kan worden bereikt; een afschrift van de aanbeveling wordt aan de klager toegezonden.

De Ombudsman tracht eerst en vooral om de partijen terug met elkaar te verzoenen, door hun standpunten onderling uit te wisselen.

In de meeste gevallen blijft dit beperkt tot een schriftelijke procedure, maar ook conferentiegesprekken, getuigenverklaringen, verzoeningsgesprekken en expertiseverslagen behoren tot het dagelijks instrumentarium van de Ombudsdienst.

Indien dit niet leidt tot resultaat, dan doet de Ombudsman een niet dwingende aanbeveling aan de telefoonmaatschappij.

In dit geval beschikt de telecommunicatie-onderneming over een termijn van twintig werkdagen om haar beslissing te motiveren indien ze de gegeven aanbeveling niet volgt.

BlindSurfer, Februari 2006

Juridische informatie

Ombudsdienst voor telecommunicatie
Koning Albert II-laan 8 bus 3, 1000 Brussel - Tel 02 223 09 09 - Fax 02 219 86 59