U bevindt zich in > Onthaal > Onze opdrachten > Kwaadwillige oproepen

Kwaadwillige oproepen

In overeenstemming met artikel 43bis §3 7° van de wet van 21 maart 1991, is de ombudsman ermee belast van elke persoon die beweert het slachtoffer te zijn van kwaadwillig gebruik van een elektronische-communicatienetwerk of –dienst, het verzoek te onderzoeken om inlichtingen te krijgen over de identiteit en het adres van de gebruikers van elektronische-communicatienetwerken of –diensten die deze persoon hebben lastiggevallen, voorzover die gegevens beschikbaar zijn. De ombudsdienst willigt het verzoek in indien de volgende voorwaarden verenigd zijn: de feiten lijken vast te staan en het verzoek heeft betrekking op precieze data en uren.

Indien u kwaadwillige oproepen/sms-berichten krijgt op uw GSM of op uw vast telefoontoestel en u de identiteit van de vermoedelijke dader van deze oproepen/sms-berichten wilt kennen, kunt u klacht indienen bij de ombudsdienst.

Er wordt u dan gevraagd om een formulier (DOC .doc - 343Ko) in te vullen waarop u de precieze data en uren van de oproepen dient te noteren EN DIT FORMULIER TE ONDERTEKENEN.

Indien de ombudsman van mening is dat de feiten aangetoond zijn, heeft hij op basis van uw binnenkomende telefoonverkeer dat door de betrokken telecomoperator wordt doorgestuurd, als enige opdracht om u de gegevens van de houder van de aansluiting mee te delen (die dus niet noodzakelijk de dader van de oproepen is, aangezien de lijn door derden kan zijn gebruikt) van waaruit de ongewenste oproepen uitgegaan zijn.

De ombudsdienst kan de vermoedelijke dader niet identificeren indien de oproepen gebeurd zijn vanuit een ander land.

In het kader van de bepalingen met betrekking tot de bescherming van de privésfeer, is de ombudsman niet gemachtigd om op te treden. Hij zal dus nooit contact nemen met de vermoedelijke dader van de kwaadwillige oproepen /sms-berichten.

Er wordt u ten zeerste aanbevolen om u bij dit soort geschillen eveneens tot de bevoegde gerechtelijke instanties of tot de politiediensten te wenden.

BlindSurfer, Februari 2006

Juridische informatie

Ombudsdienst voor telecommunicatie
Koning Albert II-laan 8 bus 3, 1000 Brussel - Tel 02 223 09 09 - Fax 02 219 86 59