U bevindt zich in > Onthaal > Juridische informatie

Juridische informatie

De ombudsdienst voor telecommunicatie heeft deze website met de grootste zorg gecreëerd. De site wordt ook systematisch geactualiseerd. Toch kan het gebeuren dat foutieve of onvolledige gegevens voorkomen. Wanneer de ombudsdienst hiervan verwittigd wordt, zal hij onmiddellijk de nodige verbeteringen aanbrengen.

Indien u gebruik maakt van de links in deze site, is de ombudsdienst voor telecommunicatie niet aansprakelijk voor de inhoud noch het goed functioneren van die andere sites. De ombudsman kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de adressen of domeinnamen van andere websites in deze site.

De ombudsdienst behandelt gevoelige informatie. Hij neemt dan ook de grootste omzichtigheid in acht om de persoonlijke levenssfeer van de klager zorgvuldig te beschermen.

De persoonsgegevens van de klager worden verwerkt in een geautomatiseerd bestand. Zij worden uitsluitend gebruikt voor de behandeling van klachten. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 heeft de klager steeds recht op toegang en verbetering van zijn persoonsgegevens.

De ombudsdienst geeft de bezoeker van deze site de toelating om de gepubliceerde gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden op voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden worden gebruikt en mits bronvermelding.

The Telecom Mediation Service does not have legal personality and is an autonomous service established at the Belgian Institute of Postal Services and Telecommunications with business number 0243.405.860. Its registered office is Boulevard du Roi Albert II 35 - 1030 Schaerbeek. Please note that correspondence for the Telecom Mediation Service must be addressed to the Boulevard du Roi Albert II 8 Box 3 - 1000 Brussels.

BlindSurfer, Februari 2006

Juridische informatie

Ombudsdienst voor telecommunicatie
Koning Albert II-laan 8 bus 3, 1000 Brussel - Tel 02 223 09 09 - Fax 02 219 86 59