U bevindt zich in > Onthaal > Voorbeelden > Eindapparatuur

Eindapparatuur

De heer S. bracht zijn defecte iPhone 3GS ter herstelling binnen bij een Mobistar Center.

Omschrijving van de klacht

De heer S. bracht zijn defecte iPhone 3GS ter herstelling binnen bij een Mobistar Center. Na drie maanden werd hij nog niet verder geholpen en ontving hij het toestel nog niet terug.

Commentaar

Mobistar liet het toestel nakijken door een herstelcentrum, waar waterschade werd ontdekt. Deze schade viel niet onder de fabrieksgarantie. Aangezien de heer S. beschikte over een verzekering ("Insurance 9") van Mobistar ontving hij een nieuwe iPhone 4, dewelke een hogere verkoopswaarde heeft dan het voorgaande toestel.

BlindSurfer, Februari 2006

Juridische informatie

Ombudsdienst voor telecommunicatie
Koning Albert II-laan 8 bus 3, 1000 Brussel - Tel 02 223 09 09 - Fax 02 219 86 59